Hypoteční Pomoc - srovnání hypoték zdarma a nezávazně od všech bankSlovník pojmů u hypoték

25.11.2019

Co všechno by jste měli znát když jdete žádat o hypotéku? Jaké slovní obraty a slovíčka se nejčastěji používají? Níže Vám předložíme pár základních pojmů:

Anuitní splácení
Pravidelná splátka hypotečního úvěru, nejčastěji na měsíční bázi. Její výše zůstává stejná po celou dobu fixace úrokové sazby. Skládá se ze dvou částí – úroku a úmoru.

Bonita
Když banka posuzuje bonitu žadatele o hypotéku, zajímá se v podstatě o to, nakolik bude schopný splácet své závazky, a podle toho se rozhodne, zda úvěr poskytne. Každá banka k tomuto posuzování přistupuje individuálně, ale nejčastěji se zaměří na výši žadatelových příjmů a výdajů, věk, vzdělání, profesi, rodinnou situaci či platební morálku u jeho předchozích či stávajících dluhů nebo pravidelných plateb (např. účty za telefon).

DTI
Jeden z ukazatelů, kterému dnes vzhledem k regulaci musejí banky přikládat větší důraz. Zkratka vyjadřuje poměr celkového zadlužení žadatele o hypotéku vůči jeho celkovému ročnímu čistému příjmu. Hodnota dluhu by dle doporučení ČNB neměla překročit devítinásobek příjmu. Tedy při čistém ročním příjmu 400 000 korun by žadatel neměl mít celkové dluhy vyšší než 3,6 milionu korun.

Doba splatnosti
Časový úsek, za který bude hypotéka splacena. Běžně je možné zvolit si mezi pěti až 30, výjimečně až 40 lety. Čím delší je splatnost, tím je menší měsíční splátka, ale zároveň se tímto zvyšuje celková částka zaplacená na úrocích. 

DSTI
Jde o poměr mezi měsíčními/ročními výdaji na splátky všech úvěrů (kontokorent, kreditní karta, spotřebitelský úvěr atd.) včetně aktuálně žádaného úvěru proti celkovému čistému měsíčnímu/ročnímu příjmu žadatele o hypotéku. Parametr DSTI by dle doporučení ČNB neměl přesáhnout hranici 45 procent. Má-li žadatel například měsíční čistý příjem 30 000 korun, neměly by splátky úvěrů přesáhnout 13 500 korun. Banky mohou v omezené míře poskytovat úvěry s DSTI vyšším jak 45 procent.

LTV
Zkratka z anglického „loan to value“ vyjadřuje poměr výše požadované hypotéky k hodnotě nemovitosti stanovené bankou nebo jejím smluvním odhadcem. Banky dnes zpravidla neposkytují hypotéky s LTV vyšší než 80 či 90 procent, zbytek nákladů na koupi nemovitosti tak musí žadatel financovat z jiných zdrojů. Obecně lze říci, že čím vyšší je LTV, tím vyšší je i úrok.

Refinancování hypotéky

Splacení stávající hypotéky novou, výhodnější hypotékou. Splatit celou stávající hypotéku je obvykle možné bezplatně jen na konci fixace (fixačního období), po které banka garantuje stávající výši úrokové sazby. Klient v podstatě přejde od stávající banky k bance nové, která za něj původní hypotéku doplatí a poskytne mu nový úvěr, který může mít například výhodnější úrokovou sazbu.

Úroková sazba

Procento z dlužné částky za určité období, obvykle rok. Sazbu určí banka konkrétnímu žadateli na základě situace na finančním trhu, jeho bonitě, poměru výše hypotéky k hodnotě nemovitosti a také podle délky fixace úrokové sazby. 

« Zpět


Spolupracujeme s těmito bankamiNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.